EFT

Veel, misschien wel alle, (echt)paren komen op hun gezamenlijke weg wel eens op een punt aan, waar je relatie meer pijn doet dan dat deze de vreugde van verbinding geeft. Het hebben en vormgeven van een liefdesrelatie is nu eenmaal een hoge vorm van levenskunst. Je partner is een heel belangrijke persoon in je leven en alleen al om die reden zijn we in onze liefdesrelatie ook afhankelijk en kwetsbaar.

Het vraagt moed om deze volwassen vorm van afhankelijkheid en dit gevoel van kwetsbaarheid een heldere plaats in je relatie en in je leven te durven geven. Om er daadwerkelijk zorg voor te dragen. Zorg die niet alleen bijdraagt aan je eigen geluk en gezondheid maar ook aan het welzijn en het geluk van je partner. We leven in een cultuur die afhankelijkheid en kwetsbaarheid over het algemeen niet als diepgaande kwaliteiten (h)erkent.

Je slaat met EFT relatiebegeleiding daarom een weg in die de vaak verborgen geraakte maar als heel eigen en intiem voelende, menselijke aspecten van jezelf in het licht brengt, zoals je verlangen naar veiligheid en je behoefte aan steun en troost. Juist deze gevoelens, diepe menselijke emoties, blijken een krachtige verbindingsweg te zijn om lief te hebben.

EFT (Emotionally Focused Therapy) is een vorm van relatiebegeleiding die ontwikkeld is door Susan Johnson. Inmiddels is haar visie op liefdesrelaties en de daaruit voortvloeiende therapie wijdverbreid en ook diepgaand wetenschappelijk onderzocht en heel effectief gebleken.