individuele begeleiding

Individuele begeleiding is behulpzaam wanneer je te maken hebt met een persoonlijke moeilijkheid die je bezig blijft houden of die zich steeds opnieuw in je leven aandient. Vaak is er sprake van lastige emoties zoals boosheid, angst, verdriet of eenzaamheid, die opspelen in belangrijke relaties of in je werk. Belangrijk is te gaan zien, dat er niet alleen de emoties zelf zijn maar ook een afweer daarnaar. Er is een gevecht gaande. Het gevecht speelt zich af in je binnenwereld en meestal ook in de relatie met de mensen om je heen. Het gevecht is waar je vooral aan lijdt.

Het licht laten schijnen op de gehele situatie (van jou in relatie met jezelf en van jou in relatie met de ander) maakt dat je helder kunt worden over wat er speelt. Zo helpt dit onderzoek van de psyche oude patronen en aannames bloot te leggen die altijd als grondtoon hebben dat er iets of iemand niet deugt. Door deze oude patronen te zien en je bewust te worden van hoe je er in gelooft en in gevangen raakt, kun je weer contact maken met jezelf, waardoor je kunt ontspannen. Van hieruit kun je ontdekken hoe jij je leven vorm wilt geven vanuit persoonlijke kracht en kwaliteiten.