Verkennen van je werkelijke aard: je hart laten zingen door het bestuderen van inspirerende teksten

Door de eeuwen heen is onze werkelijke aard door velen bezongen en beschreven. Kernpunt van al deze teksten is dat we nu kunnen ophouden met iets, wat dan ook, buiten onszelf te zoeken. Je hoeft alleen maar te luisteren naar je eigen wezen……….. Het licht en de liefde is nabijer dan je eigen gezicht.

We lezen samen een tekst om hierop te mediteren om zodoende de tekst te gaan herkennen als onze eigen aard. Je kunt deze bijeenkomsten zien als een viering van Zijn. Naast lezen en bestuderen van teksten zijn meditatief wandelen, muziek en tekenen ook mogelijke vormen om onze inspiratie te laten ontwaken.

6 groepsbijeenkomsten van 4 uur, groepsgrootte maximaal 6 personen.

Donderdagochtend 9 uur – 13 uur, 4 wekelijks
Start medio september, inschrijving niet meer mogelijk
Kosten: 75 euro  per bijeenkomst.